Bilglas - En hel del rörande bilglas
Bilglas

Bilglas

Alla bilglas limmas fast mot karossen vid tillverkningen vilket innebär att bilglaset påverkas av stora spänningar när t.ex. temperaturen varierar och karossen krymper eller expanderar mer än glasfönstret eller då bilen och bilglaset utsätts för vibrationer eller stötar.

Anledningen till att bilglaset limmas är ett vindrutan är en viktig komponent i bilens konstruktion och har mycket stor påverkan på bilens styvhet och krocksäkerhet. Av ovanstående anledningar skall därför bilglaset lagas eller bytas på ett korrekt sätt.

  • Sprickor eller stenskott närmare än 6 cm från bilglasets kant eftersom rutans styrka påverkas negativt.
  • Stenskott eller sprickor i bilglaset på framrutan som är större än 3 cm p.g.a. av påverkan av bilglasets hållfasthet.
  • Stenskott eller sprickor i vindrutan uppkommer i förarens synfält då sikten blir sämre.

Även andra bilglas är vindrutan kan skadas och behöva lagas. Vanligast är att sidorutorna på bilens dörrar skadas av stenar eller stenskott från mötande bilar.Byta eller laga bilglaset

Byta eller laga bilglaset

När man fått en skada på bilglaset i vindrutan ska du skyndsamt be en glasfirma kontrollera glasrutan. Detta för att sprickan eller det lilla märket i vindrutan snabbt kan börja växa och inte går att laga senare.

Bilglasfirma kommer även göra en bedömning om rutan går att laga eller om den ska bytas till en ny bilruta.